1. СиндикатПОДКРЕПАПловдив осъществява трудово-правни консултации.

Консултациите се осъществяват на място в синдикалната организация(виж страница КОНТАКТИ ). Можете да направите запитване на същата страница ( КОНТАКТИ ), по и-мейл и ние ще ви поканим за отговор на място. ( използвайте формата в страница).

СРС „ПОДКРЕПА“ Пловдив , освен трудовоправни консултации,  осъществява и други юридически услуги, включително фирмени регистрации, както за членове на „ПОДКРЕПА така и за членове на техните семейства, се осъществяват от юрист-консултите на СРС Пловдив – адвокат Марин Ножаров(виж страница Други работещи в ПОДКРЕПА ) и адвокат Христо Даскалов(виж страница Заместник председател ).


2.   Консултации при колективно трудово договаряне.

СРС „ПОДКРЕПА“ Пловдив прави пълно подпомагане при подготовката на проекти за колективен трудов договор(КТД) и воденето на преговори за неговото сключване. С дългогодишният си опит експертите в синдикалната организация могат да ви осигурят пълно съдействие при наличие на такава нужда.

При изготвянето и оформянето на необходимата документация, СРС Пловдив осигурява юридическа и техническа помощ, както и съдействие.

Можете да направите справка за всички съдебни практики, действащи Колективни трудови договори на различни нива(община, бранш), действащи нормативни актове, и други актове и документи, касаещи конкретното договаряне.

Консултирането на преговарящите участници и заявка за участие в преговарящите групи е нещо в което представителите на СРС могат да участват.

За допълнителна информация и примерни колективни трудови договори вижте страницата КТД


 

3.Информиране и посредничество при намиране на работа

Осъществяваме посредничество при намиране на работа