Скъпи гости на сайта на „ПОДКРЕПА“ Пловдив, в момента нямаме отворени работни места за постоянна работа на трудов договор, но има временна заетост за студенти, по Европейския проект „Студентски практики“. Молим прочетете по долу на страницата. Освен това ако имате желание за доброволна синдикална дейност или да станете част от Младежката организация на „ПОДКРЕПА“ заповядайте при нас за консултация за да можем да ви ориентираме с какво се занимаваме и с какво можете да ни помогнете. С удоволствие ще се срещнем с вас. За бъдещи отворени позиции или работа по проекти ще обявим подробностите на тази страница и ще очакваме да се свържем.  Благодарим ви !

 

Студентски програми

СРС „ПОДКРЕПА Пловдив е регистрирана като работодател в проекта „Студентски практики“. Участието в проекта дава възможност за реализиране на знания на практика в областта която изучавате. След завършване на практиката студента ще получи стипендия в размер на 480 лева от европейски фонд(проекта е европейски)  и удостоверение от синдикалната организация за реализирани практически умения – сертификат.


work-4-680529-mn

За да станете практикант в ПОДКРЕПА по проекта „Студентски практики“ трябва да сте студент в някой от университетите в Пловдив(без значение редовно, задочно или прекъснал) и да се регистрирате на сайт-а   http://www.praktiki.mon.bg/  . Практикантите които могат да кандидатстват за студентска практика в СРС Пловдив, трябва да са по едно от следните направления:

1. Информационни и комуникационни системи;
2. Администрация и управление;
3. Психология, социология и социални дейности.

Или по конкретно в сферите на информатиката и информационните технологии, администрацията или социалните науки.

Ако желаете да станете практикант в „ПОДКРЕПА“, моля прегледайте информацията по долу на страницата и се свържете с нас – Контакти


 

Стъпки за участие в програмата:

1. Задължително първо проверете в университета в който учите(в учебен отдел или при секретарката на факултета ви)  дали не са достигнали лимитите за позволено участие(или по точно за броя студенти които могат да участват) в проекта за вашия университет. Ако лимита е достигната не можете да вземете участие в „Студентски практики“ докато от ръководството на проекта не обявят нови лимити.

2. Регистрирайте се в сайта praktiki.mon.bg и активирайте профила си от предоставения от вас email при регистрация.

3. Влезте и попълнете данните за профила ви в четирите категории : 1 – лични данни,  2 – образование, 2 – професионален опит, 4 – допълнителни умения(компютърни умения, технически умения, езикови умения);

Ако някъде не сте попълнили дадено поле което е задължително, системата ще ви върне грешка, върнете се и попълнете нужните полета. Когато профилът ви е готов ще се активират другите бутони в менюто от дясно на страницата за да изберете своя работодател. Изберете „Обяви и работодатели“.

4. В страницата над списъка с обявите има надпис:

Обяви за Вашето професионално направление [ Търсене на обяви ]  

 Натиснете върху търсене и  използвайте търсачката на страницата и напишете името на работодателя който търсите (в нашия случай Подкрепа Пловдив) в полето Име на фирма“

5. В списъка който ще ви излезе в момента(17.04.2015г) обявите на Подкрепа са на около 30-та позиция(28,29,31). Като видите обявата изберете тази която съответства на вашето професионално направление и кандидатствайте по нея.  Ние ще ви съобщим когато обявата е потвърдена от наша страна за да може и вие да потвърдите от ваша (бутон „Потвърждавам“). Ще се активира когато ние потвърдим обявата ви, при вас трябва да се визуализира в колона „Статус“.

Практиката е в период от 240 астрономически часа разделени в Програма и График. МНОГО Е ВАЖНО ДА СПАЗВАТЕ СРОКОВЕТЕ за подаване на документи, изпълнение и приключване на практиката. В противен случай е възможно да има проблеми с успешното завършване на практиката ви или да се анулира.  Винаги са възможни отсрочки(графикът ви търпи промени) поради семейни причини или поради здравословни проблеми, но тези правила са регламентирани в договора който подписвате при започване на практиката. Пълното провеждане на Практиката ви е за срок от 6 месеца, като Проекта е валиден до 30.10.2015 г.,  повече информация за сроковете и други подробности ще получите при изготвяне на договора(описано е по-долу в стъпките) и на тази страница – http://praktiki.mon.bg/sp/docs/SP_Instruktsia.pdf (срока за валидност на проекта в документа не е актуален, информацията по-горе в текста е актуалната).

Тук  е добър момент ако нямате, да си направите банкова сметка(нужна е за да ви се преведат парите от стипендията при успешно завършване) в някоя от банковите институции в страната. Почти всяка банка има клонове в големите градове, ваш е изборът къде да я направите, ето списък който може да ви е полезен – http://www.kik-info.com/spravochnik/banks.php

Добре е да знаете също, че за студенти редовна форма на обучение не мога да провеждат повече от 4 астрономически часа за работен ден в организацията работодател, за задочниците не повече от 6 и за прекъсналите не повече от 8 астрономически часа дневно. Това ще ви е полезно при посочване на срока на практиката и при изготвянето на Графика

 

6. Следващата страницата която ще се активира е „Избрана практика“ – в нея трябва да посочите : Лични данни (лична карта №, дата на издаване). Посочва се също така срокът на практиката,  Академичния си наставник – преподавател от университета ви в които учите, той ще ви направлява и е важно да се консултирате с него по въпроси касаещи практиката ви който трябва да ви одобри в срок от 3 работни дни.  Ментор – Служител от работодателя (в нашия случай Подкрепа) които/която ще води практиката ви на място и ще ви възлага задачи по които да работите. Менторът избира своя практикант а не вие. 

За направление Администрация и управлениеМариана Георгиева.  Работи по проекта и направлението от 2 години. Повече информация за нея можете да намерите на  тази страница.

За направление  Психология, социология и социални дейности –  Даниела Апостолова. Работи по проекта и направлението от 2 години. Повече информация за нея на тази страница.

За направление Информационни и комуникационни системи – Виолетка Караиванова. Работи по проекта и направлението от 1 година. Повече информация за нея на тази страница.

Менторът е този, който трябва да ви посочи като свой практикант. Когато менторът избере (посочи) студента, в полето „МЕНТОР“ системата автоматично показва името на ментора.

И накрая да ви се предостави в електронен вариант(трябва да се вижда връзка в страницата която води до нея) Програмата(кратък списък на планираните дейности) на практиката ви.

7. Програмата трябва да се одобри от Академичния ви наставник по електронен път в профила си в срок до 3 календарни дни след потвърденото от негова страна участие в практиката.

8. След като сте попълнили нужните данни, избрали академичния си наставник и ментор си, и виждате програмата на практиката ви трябва да си изготвите График който се намира в менюто от дясно – „График и присъствия“. Графикът ви се планира съобразено с вас и с организацията работодател и трябва също да се потвърди от Академичния ви наставник и от Ментора Ви. Трябва да изготвите пълния си график за 240 астрономически часа, но при нужда той може да търпи промени по електронен път в процеса на провеждане на практиката.  Попълвайте графика си съобразено с позволените часове за прекарване в организацията работодател, според това каква форма на обучение сте(редовна, задочна или прекъснал) описани в края на стъпка 5.

9. Преди да приключи с цялостното попълване,  трябва да посочите IBAN на банкова сметка в която ще ви бъде преведена стипендията в същата страница. Това е примерна снимка на това как трябва да изглежда напълно готовата ви страница избрана практика – снимка, като 3-те полета над полето IBAN, ще са във вида в който са на снимката след приключване на практиката Ви, на този етап няма да се виждат така и не са важни.

10. Накрая се  кликва върху бутона за записване на данните. В този момент системата автоматично генерира договора на студента с висшето училище, в което се обучава. Този договор се разпечатва в 3 екземпляра и се представя във висшето училище, като преди това се попълват нужните полета и при предоставяне собственоръчно се подписвате на него. Прикачването на договора от висшето училище заключва профила на студента за бъдещи промени затова прегледайте всичко обстойно преди предаването на договора във вашият университет.

11.  Същинската част на практиката ви започва след изпълнение на горните стъпки и се провежда в избраните срокове в работните дни през месеците. Присъствията се попълват в менюто „График и присъствия“ за съответните дати на присъствие, записват се от ваша страна и се потвърждават от Ментора Ви. Практиката ви ще бъде задачи предоставяни също от Ментора Ви като сме отворени за идеи за подобряване на работата и за идеи свързани със синдикалната организация. 

12. Това е финалната стъпка и е в далечен план, тъй като ще ви отнеме най-малко месец и половина – два, за да достигнете нужните часове за приключване на практиката.  Пристъпете към тази стъпка когато сте акумулирали 240 часа  и са потвърдени от Ментора Ви, като присъствия. Тогава ще ви се активира менюто „Приключване на практиката“, като за тази цел Графика ви трябва да изглежда така – снимка, с достигнати общи часове.  Свържете се с Академичния си наставник, че сте на края на практиката, защото и той трябва да направи финален отчет за вас. Същевременно можете да потвърдите нужните данни в графата „Финален отчет“ и да попълните графите „Самооценка и оценка“, и „Обобщена оценка“. Другите 2 графи се попълват съответно от Ментора Ви и от Академичния Ви наставник, като всичко се попълва и потвърждават  до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката (напр. ако приключвате през август, попълването на формите от трите страни трябва да се направи до 5-и септември, вкл.).

Ако работата при нас ви харесва поговорете с Ментора Ви за бъдещи дейности в СРС Пловдив, както и за Младежката организация на „Подкрепа“ и с какво можете да се занимавате там. Ще ви преведат парите за практиката в банковата ви сметка приблизително до 2 седмици(поне моите, пристигнаха в такъв период от време), като вие също може да си направите собствена равносметка за практиката ви в „Подкрепа“ и получените резултати. Нашият резултат до тук беше уеб сайт-а който четете в момента, като ще се радваме и Вие да се включите в подобряването му и разрастването на организацията.  Пълното ръководство за работа със системата на „Студентски практики“ можете да четете онлайн или да го изтеглите от тук – http://praktiki.mon.bg/sp/docs/SP_websystem.pdf. Друга полезна информация можете да намерите в страниците „Въпроси и отговори“, „За проекта“ и „Документи“ на същия гореспоменат сайт.

Надяваме се да сме ви били полезни !


Очаквайте обновление на страницата за други бъдещи заетости в „Подкрепа“ Пловдив