Ние, работещите в Регионална Народна библиотека „Иван  Вазов“ – Пловдив протестираме срещу размера на средствата заложени в държавния бюджет за култура на 2016 г.  Тези средства от години не отговарят на нуждите ни . Това доведе до обезличаване на културните институции и предизвика липса на уважение и респект към труда на упражняващите в тази сфера.

Днес 24.11.2015г. /вторник/, от 12.00 ч. пред входа на РНБ „Иван Вазов“ предприемаме протестни действия, с които искаме да насочим вниманието на цялата общественост към нашите проблеми.

НАСТОЯВАМЕ:

  1. РНБ „Иван Вазов“ да се финансира  според новоприетият стандарт за библиотечно  информационното обслужване, който е неделима част от Закона за обществените библиотеки
  2. Община Пловдив задължително да дофинансира Библиотеката за основната й дейност с не по-малко от 20% от бюджета.
  3. Стартовата заплата на специалистите с висше образование да бъде не помалка от 600 лева.
  4. Нарастването на минималната работна заплата да бъде обвързано с нарастването на основната заплата на работещите в РНБ „Иван Вазов”.

Ако сте съпричастни към нашите искания, моля подкрепете ни с подпис!

Синдикалните организации на

КНСБ и КТ „Подкрепа” в РНБ „Иван Вазов”,

подкрепени от присъединилите се към КТД колеги

Категории: Новини

Информация за Автора