Няма коментари

Промени при пенсиониране на учители в сила от п01.01.2016 год. Дв.брой 61/11.08.2015год промяна в Кодекса за социално подпомагане  /КСО/ За УПФ

1/ Учителския пенсионен фонд става безсрочен , тоест отпадна условието че неговото действие e до края на 2020 год.

2/ Поради промяна на статута на фонда, текстовете които го регламентират са извадени от прех. и заключителни разпоредби на КСО /досегашен параграф 5 от ПРЗ/ и са изнесени в основния основния текст на кодекса чл.3 ал.6 според която учителите се осигуряват  за старост и в Учителският пенсионен фонд, чл.4 ал 7 с което се определя вноската за УПФ -4.3% изцяло за сметка на работодателя, чл.20а регламентиращ самото съществуване на УПФ и чл.69в,в който са изведени условията за ползването му.

3/ Промяна има в ал.1 на чл.69в /спрямо ал1 на параграф 5/ определяща придобиването на право на ползване на УПФ. Съобразено с приетото постепенно нарастване на пенсионната възраст отпадна въведеното от 01.01.2014год. условие учителите да придобиват право на ранна пенсия три години по-рано от възрастта им по чл.68ал.1. За напред това право ще се придобива, като от 01.01.2016год. възрастта за жените става 57години и десет месеца, за мъжете 60години и десет месеца, а от 31.12.2016год. както следва:

  • До 31.1229год. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година а от 01.01.2030год.- с по 3 месеца за всака календарна година до достигане на 62 годишна възраст.
  • До 31.12.2017год. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2018год. с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62год. Възраст.

Съществено е да се знае че не се увеличава изискуемият учителски стаж,- той се запазва постоянен – 25год.и 8 месеца за жените и 30год. И 8 месеца за мъжете.

4/ Важно е да се знае, че придобивките които осигурява УПФ са запазени в досегашния си вид .

Категории: Новини

Информация за Автора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *