Председателя е ръководителя на дейността на синдикалният организацията в областта, носител на мандата на изпълнителната власт на синдикалният съюз за града и региона, след като е избран на отчетно-изборната конференция провеждаща се веднъж на 4 години.

 


 

08-Atanas-Krastev1Атанас Илиев Кръстев – учредител на КТ „Подкрепа“ в Пловдив. Работи в регионалната организация от самото начало – 1989год. Преизбран за председател на СРС „ПОДКРЕПА“ Пловдив  след последната отчетно-изборна конференция от 30.03.2015 г. Женен с 2 деца, за него най-доброто ръководство е равенството с колегите му и действието.  Информация: GSM: 0877770315; email: srs_plovdiv@abv.bg


 

Функции на председателя на СРС Пловдив:

Председателят направлява дейността на организацията в населеното място и региона, ръководи заседания и обявява, и ръководи бюджета на организацията . Председателят говори от името на организацията и я представлява,  в отношенията с другите институции и с външния свят. Делегира задачи и отговорности на заместник-председателя, регионалните секретари и другите членове на синдиката. Носи отговорност и прави изявления пред средствата за масово осведомяване за позицията на синдикалната организация по различни проблеми на обществото и обществените дейности.

Процедура за избор:  Веднъж на 4 години се провежда „Отчетно-изборна конференция“ на която се канят делегати – членове на синдикалния съюз и които са представители на различни обществени, и не обществени организации в града, и региона. Всеки делегат дава своя глас за кандидата който е преценил за човек имащ уменията да управлява синдикалната организация. Всеки делегат има право да упражни правото си на глас и личен избор. След направено гласуване, се броят направените гласове и кандидатът с най-много гласове е избраният за следващия мандат на съответната позиция. Позициите в йерархичен ред вървят – председател, заместник-председател, и конфедерални секретари.