Новини

11:58 24.01.2014г.

На вниманието на медиите   гр.Пловдив

                                        Print       Уважаеми  медии,

 Синдикален регионален съюз „Подкрепа” Пловдив организира пресконференция във връзка с искания за  увеличение на  работните заплати на работещите в заведенията за социални   услуги .

  Пресконференцията ще се проведе в сградата на Синдикален регионален съюз Пловдив бул. „Руски”№86 на 27.01.2014г. от 11:00 часа.

За повече информация  телефон 0877905900.

                                                                                                                                                                                                 Председател :  Атанас Кръстев 

 

На 28 октомври 2013 г. ще се проведе семинар в гр. Дупница

На 28 октомври 2013 г. от 12.45 ч. в Дупница, х-л „Рила“, Дейност 1 „Създаване на Информационна система за анализ на колективните трудови договори“ ще проведе семинар на тема: „Добри и лоши практики в колективните трудови договори“ – Запознаване със създадената информационна система за КТД (печатни материали).
Форумът ще бъде открит от г-жа Венеция Левичкова, главен експерт на Дейност 1.
Целта на събитието е да бъдат запознати участниците в него със създадената информационна система за КТД като за целта ще бъдат представени презентации от експертите в дейността на сравнителните и тематични анализи, направени от тях, на колективни трудови договори в различни области: Сравнителен анализ на КТД ДП „Ръководство на въздушното движение“ и КТД „Летище Пловдив“ ЕАД; Тематичен анализ „Заплащане на труда в КТД „Агенция социално подпомагане“ и Споразумение за държавния служител в АСП; Тематичен сравнителен анализ „Взаимоотношенията между страните в КТД и условията за синдикална дейност на КТД „Топлофикация София“ ЕАД и КТД на „Топлофикация Сливен“ ЕАД; Сравнителен анализ на КТД „Технически университет-филиал гр. Пловдив“ и КТД „Шуменски университет“; „Сравнителен анализ на КТД „Нестле България“ АД и КТД „Крафт Фуудс България“ АД и „Анализ на КТД Институт по аграрна икономика“. По време на семинара ще се проведат и дискусии по отделните теми.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                                                                                                                                        На

                                                                                                                                                                                       Вниманието на медиите

                                                                                                                                                                                        Пловдив

 

СРС „Подкрепа” Пловдив след подаден сигнал от синдикалната секция   изказва своето притеснение относно заложените корекции в бюджет 2014г. и то в частта си- издръжка на Общински Детски Комплекс/ОДК/. В проекто-бюджета за 2014г. е заложено намаляване на издръжката на ОДК с около 25%  или от  1 014 272лв. на 760 896лв. Заложеното намаляване на издръжката основно се дължи на факта , че се предвижда прекратяване на почти всички спортни дейности. Това  ще доведе и до масово съкращение на служители на ОДК. По преценка на синдикалната ни секция в ОДК става въпрос за 20 човека или над 20%.

СРС „Подкрепа” Пловдив настояваме Общинската администрация и Общински съвет Пловдив да предприеме действия за коригиране на проекто – бюджета  в тази си част.

 

Председател на СРС”Подкрепа” Пловдив:

/Ат. Кръстев/