Първата реч на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз бе коментирана днес от генералния секретар на ЕКП Бернадет Сегол, която заяви:
„Председателят Юнкер изрази ясно своето становище за начина, по който Европа трябва да реагира на бежанската криза. Неговата лидерска позиция и предложенията, които той направи са много добри, въпреки че остава да бъдат изяснени още много допълнителни детайли. Важното сега е, че страните-членки действат заедно, решително и със състрадание.“
„Необходимо е да подчертаем, че в речта си той не говори за предизвикателството как ще бъдат интегрирани бежанците. За да има работа, трябва да има повече инвестиции в работни места и в услуги – за всички граждани, не само на бежанците. Синдикатите имат основна роля, за да гарантират, че бежанците няма да бъдат експлоатирани, както и че всички работещи ще бъдат еднакво третирани. “
„Предложеният „нов стълб социални права“ е много добра идея, но зависи какво съдържание е вложено в нея. Ние със сигурност изказваме готовност да обсъдим задълбочено това предложение.“
„Президентът Юнкер подчерта също, че свободното движение на работници трябва да означава едно и също заплащане за една и съща работа на едно и също място. Но той не обясни как това на практика ще бъде реализирано. Той трябва да има предвид еднакви условия на труд – а това не са само заплатите“.

Категории: Новини

Информация за Автора