Заместник-председателя осъществява функциите на подпомагане и заместване на председателя при негово отсъствие, както и по време на работата на организацията по различни въпроси на синдикалното управление.

 


IMG_27_1П

Христо Владимиров Даскалов – адвокат. Членува в организацията от 03.02 2002г. до сега. Регионален секретар от 2006г. насам. Избран за Заместник-председател на СРС „ПОДКРЕПА“ Пловдив  след последната отчетно-изборна конференция от 30.03.2015 г. Юрист – завършил   образованието си в Юристки факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2001г.  Тел. за връзка:  Подкрепа Пловдив – 032 63 18 20.

 

Председателите по принцип стоят над конфедералните секретари в йерархията на организацията. Всеки от тях ръководи и отговаря за даден управленски ресор, като изборът на лицата на тези длъжности се извършва с решението на делегатите за избиране на ръководство на Отчетно-изборна конференция.