1. Партньори на СРС Пловдив

Кликнете(натиснете) върху изображението за да се препратите към сайта на съответната институция или на връзката под описанието и за директна връзка за институцията за гр. Пловдив.

изтеглен файл (7) Българска стопанска камара              БСК Пловдив 4-kzd-logo-450x300 Комисия за защита от дискриминация      КЗД Пловдив
download Агенция по заетостта      Агенция по заетостта Пловдив изтеглен файл (2) Община Пловдив                          Контанти с община Пловдив
images  Бюро по труда    Бюро по труда Пловдив изтеглен файл (1)  Главна инспекция по труда      Инспекция по труда Пловдив
OA  Областна администрация Пловдив        Контакти с администрация Пловдив изтеглен файл n(6) Търговска промишлена камара Контакти с търговска промишлена камара
forum_img  Национална агенция по приходите    НАП Пловдив noi-1-300x227 Национален осигурителен институт  НОИ Пловдив
45272_thumb2
Агенция за социално подпомагане   АСП Пловдив
изтеглен файл (5) Комисия за защита на конкуренцията      Контакти с КЗК

___NSILogo_123Национален статистически

институт

НСИ Пловдив

Статистически данни за Пловдив

logoКомисия за защита на

потребителите

  КЗП Пловдив

2. Връзки в структурата на КТ „ПОДКРЕПА“87d7226e9368fe2e73860ea4be76848c11КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” – СОФИЯ – www.podkrepa.org – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“
София 1000
Ул. „Ангел Кънчев“ 2 ; Тел: (+359 2) 987 68 82  ; email: press_center@podkrepa.org


  изтеглен файл (6)СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ” към КТ”ПОДКРЕПА” – www.podkrepa-obrazovanie.com – Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа е създаден месец декември 1989 г. ;София – 029815749 , Пловдив – 032631820(виж страницата им контакти за повече инф.)


КТ „ПОДКРЕПА” – ВАРНА