Библиотека с документи, протоколи, наредби, устави, формуляри и други свързани със СРС „ПОДКРЕПА“ Пловдив и КТ „ПОДКРЕПА“.

 

Разделен на 3 отделни подстраници, всяка с систематизирана и актуална информация за съответната синдикална структура.

 

  1. СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ ПЛОВДИВ – http://www.podkrepa-plovdiv.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/

  2. МЕДИЦИНСКИ РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ –

  3. СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ – http://www.podkrepa-plovdiv.com/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8/