Промени при пенсиониране на учители

Промени при пенсиониране на учители в сила от п01.01.2016 год. Дв.брой 61/11.08.2015год промяна в Кодекса за социално подпомагане  /КСО/ За УПФ 1/ Учителския пенсионен фонд става безсрочен , тоест отпадна условието че неговото действие e до края на 2020 год. 2/ Поради промяна на статута на фонда, текстовете които го регламентират са извадени от прех. […]

Posted in Новини | Leave a comment